2017 فعالیت شرکت METO
صفحه اصلی > فرهنگ شرکت > 2017 فعالیت شرکت METO
Opening Ceremony.jpg

XIAMEN METO AUTO PARTS INDUSTRY CO.، LTD برگزاری 2017 ورزشی ملاقات.

ورزش شامل: در حال اجرا، رپ پرش، پرش کانگورو، سه نفره دو پا، بدمینتون، قالیچه جنگ.

ورزش Excutuubg خلق و خوی خوشحال شما، بدن خوب، تولید تیغه برف پاک کن فوق العاده کیفیت

METO ---- زیبایی، در راه ....
بدمینتون


پرش کانگورو


پرش کانگورو


رپ پرش


رونمایی


رونمایی


رونمایی


رونمایی


سه نفر دو پا


سه نفر دو پا


مسابقه طناب کشی


مسابقه طناب کشی


Tug of war (5).jpg

مسابقه طناب کشی


مسابقه طناب کشی


مسابقه طناب کشیبرنده


برنده