2018 METO آوریل آموزش کارهای کارآمد
صفحه اصلی > فرهنگ شرکت > 2018 METO آوریل آموزش کارهای کارآمد


2018 April Spring.jpg

این بهار آوریل.

تی شرت METO تی شرت آقای Ascen wu رهبری 16 مدیر ما به شانگهای برای آموزش مهارت های کار مؤثر بروید.


هدف این است: 100٪ افزایش. به شماره 1 مارک در بازار تیغه پاک کن برقی.SHANGHAI Night Scene

صحنه شب شانگهایMETO Team on Class

METO تیم در کلاس


METO Team

متئو تیم


All teams

همه تیم ها


METO graduation photo

با سه روز و دو شب ما در نهایت گواهینامه فارغ التحصیلی را دریافت می کنیم. اما تکیه به توقف نیست ما باید در روز کاری خود تمرین کنیم.


در تیم تیغه تیغه METO. کارکنان فرصت های مختلفی برای بهبود مهارت های ما فراهم می کنند. اطمینان حاصل کنید که ما می توانیم شیشه پاک کن شیشه ای با کیفیت فوق العاده را برای برآوردن مشتریان جهان آماده کنیم.


تیغ تیغه METO

زیبایی، در راه !!!